Menyu

Close
ATM və Filiallar
Fərdi
Biznes

Müştərilərin müraciətlərinə baxılma müddətləri

 

Müştərilərin əlavə araşdırılma tələb edilməyən müraciətlərinə: 

  • hüquqi şəxslər və banklar üçün – 10 (on) iş günüdən gec olmayaraq;
  • fiziki şəxslər üçün – 5 (beş) iş günüdən gec olmayaraq;
  • şikayətlər üçün – 15 (on beş) iş gününədək.

Müştərilərin əlavə araşdırılma tələb edilən müraciətlərinə: 

  • hüquqi şəxslər və banklar üçün – 20 (iyirmi) iş gününədək;
  • fiziki şəxslər üçün – 10 (on) iş gününədək;
  • şikayətlər üçün – 30 (otuz) iş gününədək.

 

Zəng sifarişi forması

Ad

Əlaqə nömrəsi