Меню

Close
Филиалы и АТМ
Частным лицам
Бизнес

VTB (Azərbaycan) plastik kart sahibləri üçün Pin Set xidmətini təklif edir


  VTB (Azərbaycan) müştəriləri kartlarına PİN-kodu özləri təyin edə biləcək. Bank PİN-kodsuz kart buraxılışını nəzərdə tutan PİN Set xidmətini tətbiq edib. Kartı aldıqda müştəri şəxsi PİN-kodunu POS-termin l vasitəsilə təyin etməlidir.
  
“Hər dəfə ödəniş kartı dəyişildikdə yeni kart üçün yeni PİN-kod da verilir. PİN Set funksiyasının tətbiqi müştərilə i maksimal komfortla təmin edir: müştəri onun üçün yadda saxlamağa asan olan rəqəmləri seçir. O, əvvəlki kartının PİN-kodunu istifadə edə və ya bütün kartlara bir kod təyin edə bilər. Əminəm ki, indi müştərilər tərəfindən PİN-kodun unudulması və kartdan istifadə imkanının məhdudlaşması halları xeyli azalacaq”, - deyə bank VTB (Azərbaycan)-ın Pərakəndə biznes məhsullarının metodologiya və hazırlanması şöbəsinin rəisi Kamilə Əliyeva bildirib.

Bank müştəriyə seçim hüququ da verir: kart sahibi PİN Set xidmətindən yararlanmaq istəmirsə, ona PİN-kod olan zərf təqdim edilir. 

Форма заказа звонка

Имя

Номер телефона