VTB — Sənədli əməliyyatlar

Sənədli əməliyyatlar

AKKREDİTİVLƏR

  • Akkreditivin həcmi 30 000 000 RUB-dək (və ya AZN ekvivalenti)
  • Akkreditivin valyutası AZN, RUB
  • Akkreditiv üzrə öhdəlik müddəti 36 ayadəkBANK ZƏMANƏTİ

  • Zəmanıtin həcmi: 30 000 000 RUB-dək (və ya AZN ekvivalenti)
  • Zəmanətin valyutası: RUB, AZN
  • Zəmanətin müddəti: 36 ayadək