VTB — Sənədli əməliyyatlar

Sənədli əməliyyatlar

ÖRTÜKSÜZ AKKREDİTİVLƏR

  • Akkreditivin həcmi 20 000 000 RUB-dək (və ya AZN ekvivalenti)
  • Akkreditivin valyutası AZN, RUB
  • Akkreditiv üzrə öhdəlik müddəti 36 ayadəkÖRTÜKSÜZ BANK ZƏMANƏTİ/ REZERV AKKREDİTİVİ

  • Zəmanıtin həcmi: 20 000 000 RUB-dək (və ya AZN ekvivalenti)
  • Zəmanətin valyutası: RUB, AZN
  • Zəmanətin müddəti: 36 ayadək