VTB — Kreditləşdirmə

Kreditləşdirmə

DÖVRİYYƏ KREDİTİ

 • Kreditin məbləği 660 000 AZN-dək  
  (və ya RUB ekvivalenti)
 • Kreditin valyutası AZN, RUB
 • Faiz dərəcəsi 14,5%-dən başlayaraq
 • 36 ayadəkSƏRMAYE KREDİTİ

 • Kreditin məbləği 660 000 AZN 
  (və ya RUB ekvivalentində)
 • Kreditin valyutası AZN, RUB
 • Faiz dərəcəsi 14,5%-dən başlayaraq
 • Kreditin müddəti 60 ayadək
AR SAHIBKARLIĞIN İNKIŞAFI FONDU
ILƏ ƏMƏKDAŞLIQ ÇƏRÇIVƏSINDƏ
GÜZƏŞTLI KREDIT

 • Kreditin müddəti 10 ilədək
 • Kreditin məbləği 5 000-dən 10 mln manatadək
 • Faiz dərəcəsi 5%
 • Güzəşt müddətikreditdən istifadə müddətinin ilk 1/2 dövrü