VTB — Maliyyə müəssisələrinə

Maliyyə müəssisələrinə

Bank VTB (Azərbaycan) ASC universal bank qismində inkişafının strateji istiqamətinə əməl edərək maliyyə təsisatları ilə işgüzar münasibətlərin möhkəmləndirilməsinə böyük əhəmiyyət verir. Bank VTB (Azərbaycan) ASC Rusiya, Avropa, MDB, Asiya və Afrikanın ərazisində geniş yayılmış törəmə banklar şəbəkəsinə malikdir. Bu da maliyyə təsisatlarına nümunə tipli və strukturlaşdırılmış məhsulların və xidmətlərin geniş çeşidini təqdim edilməsi imkanını şərtləndirir.  Bu günə Bank VTB (Azərbaycan) reytinq almayıb.

Bank VTB (Azərbaycan) ASC maliyyə təsisatlarına aşağıdakı məhsulları və xidmətləri təklif edir:

· Hesablaşma-kassa xidməti

· Banklararası kreditləşmə

· Konversiya əməliyyatları

· Banknot əməliyyatları