VTB — Kiçik biznesin kreditləşdirilməsi
Kredit kalkulyatoru
Kreditin növü:
Kreditin məbləği, AZN:
Kredit müddəti (ay):
İllik faiz dərəcəsi:
27 %
Güzəştli müddət:
Bankın komissiyası:
3 % (min. 30 AZN)
Aylıq ödəniş
3 AZN
Kreditin növü
 

Kiçik biznesin kreditləşdirilməsi


Sizin şirkətə əlavə pul vəsaiti lazımdır? Bizim banka müraciət edərək biznesinizə uyğun kredit xətti açmaq imkanı qazanırsınız. 

Kiçik biznes kreditləri şirkətlərə və fərdi sahibkarlara şamil edilir. Biznesinizin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq bankımız bir sıra məhsul təklif edir.

Kredit növləri aşağıdakılardır:

1.DÖVRİYYƏ KREDİTİ
2.SƏRMAYE KREDİTİ
3.ÖRTÜKSÜZ BANK ZƏMANƏTİ/ REZERV AKKREDİTİVİ
4.ÖRTÜKSÜZ AKKREDİTİVLƏR


DÖVRİYYƏ KREDİTİ

 Kreditin məqsədi:   

 •         Dövriyyə vəsaitinin artırılması (əmtəə- material qiymətlilərinin alınması, təchizatçı
          və podryatçılar ilə hesablaşmalar);

 •          Müştərinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı xərclərinin maliyyələşdirilməsi;

 •          Örtüksüz sənədli əməliyyatlar üzrə hesablaşmalar (əməliyyatın  valyutasında);

 •          Digər banklardakı borcların yenidən maliyyələşməsi

 Şərtlər:

       

 •         Kreditin məbləği :                     100 000 – 20 000 000 RUB
                                                           (və ya AZN ekvivalenti)

 •          Kreditin valyutası:                    AZN, RUB

 •          Faiz dərəcəsi:                         14,5%-dən başlayaraq

 •          Kreditin müddəti:                     36 ayadək

 •          Güzəşt müddəti:                      6 ayadək ( güzəşt müddəti üzrə məhdudiyyət
                                                           borcluluq limiti ilə kredit xətlərinə aid edilmir)

 •          Girov:                                      daşınmaz əmlak (yaşayış və qeyri-yaşayış) 
                                                           bankın vekselləri;
                                                           fiziki və hüquqi şəxslərin/fərdi sahibkarların
                                                           bankdakı 
  əmanətləri.

Kreditin verilmə forması:         

 •          Birdəfəlik kredit;

 •          Limitlə verilən kredit xətti.;

 •          borcluluq limiti ilə kredit xətti.

  SƏRMAYE KREDİTİ

 Kreditin məqsədi:

 •     Əmlakın alınması (avtonəqliyyat, xüsusi texnika, avadanlıq, daşınmaz əmlak);

 •     Əsas vəsaitin təmiri, yenidən qurulması, tikintisi;

 •     Yeni fəaliyyət növünün inkişafı və biznesin  genişləndirilməsi;

 •     Örtüksüz sənədli əməliyyatlar üzrə hesablaşmalar (əməliyyatın valyutasında);

 •     Digər banklardakı borcların yenidənmaliyyələşməsi.

 Kreditin şərtləri:

       

 •           Kreditin məbləği:                      100 000 – 20 000 000 RUB
                                                             (və ya AZN ekvivalentində)

 •          Kreditin valyutası:                     AZN,  RUB

 •          Faiz dərəcəsi:                             14%-dən başlayaraq

 •          Kreditin müddəti:                       48 ayadək

 •          Güzəşt müddəti:                         6 ayadək ( güzəşt müddəti üzrə
                                                             məhdudiyyət borcluluq  
                                                             limiti ilə kredit xətlərinə aid edilmir)

 •          Girov:                                        daşınmaz əmlak (yaşayış və qeyri-yaşayış); 
                                                            bankın vekselləri;
                                                            fiziki və hüquqi şəxslərin/fərdi sahibkarların
                                                            bankdakı 
  əmanətləri.

 

 Kreditin verilmə forması: 

 •           Birdəfəlik kredit;

 •          Limitlə verilən kredit xətti.;

 

ÖRTÜKSÜZ BANK ZƏMANƏTİ/ REZERV AKKREDİTİVİ

 

 • Zəmanətin məqsədi:                                         Prinsipalın öhdəliklərinin təminatı                

 • Şərtlər:

 • Zəmanıtin həcmi:                                            20 000 000 RUB-dək
                                                                         (və ya AZN ekvivalenti)

 • Zəmanətin valyutası:                                        RUB, AZN

 • Zəmanətin müddəti:                                         36 ayadək

 • Girov:                                                              fiziki/hüquqi şəxslərin/fərdi sahibkarların
                                                                         bankdakı 
  əmanətləri (zəmanətin
                                                                         valyutası depozitin   
                                                                         valyutası ilə uyğun olduqda)
                                                                         daşınmaz əmlak (yaşayış və
                                                                         qeyri-yaşayış)

 •  Əmanətin təminatlılığın dərəcəsi                   zəmanət məbləğinin ən azı 100%;

 

 

ÖRTÜKSÜZ AKKREDİTİVLƏR

 

Akkreditivin məqsədi                                     Akkreditivin şərtlərinə uyğun sənədlərin   
                                                                      müqabilində vəsaitləri alan şəxsin xeyrinə
                                                                      ödənişin icra olunması.

 

Akkreditivin növləri                            

 •          Bankın maliyyəlşdirilməsi ilə akkreditiv;

 •          Diskontlaşdırılma ilə akkreditiv;

 •          Post-maliyyələşmə ilə akkreditiv

 Şərtlər:


 • Akkreditivin həcmi :                                      20 000 000 RUB-dək
                                                                       (və ya AZN ekvivalenti)

 • Akkreditivin valyutası:                                   AZN, RUB

 • Akkreditiv üzrə öhdəlik müddəti :                  36 ayadək

 

Siz öz biznesinizin inkişaf həllərini Bank VTB (Azerbaycan)-a həvale edə bilərsiniz. 

Peşəkar yanaşma tərzi Sizin biznesin qarşısında duran inkişaf həllinin ən doğru yolıudur.