VTB — Korporativ müştərilərə kredit üçün onlayn sifariş

Korporativ müştərilərə kredit üçün onlayn sifariş

Sifariş formasının bütün bəndləri doldurulmalıdır.


Ümumi məlumat

1. Şirkətin adı
2. Şirkətin faktiki ünvanı
3. Əlaqələndirici şəxsin soyadı, adı, atasının adı
4. Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi
5. 5. Əlaqə telefonu
(ölkə, şəhər, mobil operatorunun kodunu göstərməklə)
6. Elektron poçtu
7. Təsis olunduğu il
8. 8. Fəaliyyət sahəsi
(yaradılma tarixçəsinin qısa təsviri, əsas fəaliyyət növü və məzmunu)

Kredit məhsulunun parametrləri

9. Kreditin forması
10. Məbləğ
11. Valyuta
12. Müddət
13. Faiz dərəcəsi
14. Kredit məhsulunun təyinatı
15. Təminat
Qısa təsviri:

Maliyyə göstəriciləri

16. Şirkətin məhsullarının satışından gələn ümumi gəlir (illik gəlir) (mln. AZN)
17. Son il ərzində əldə edilən xalis mənfəət
18. Son hesabat tarixinə olan aktivlər
19. Son hesabat tarixinə olan öhdəliklər və məbləğ
(pul vahidlərini göstərin)
Banklara qaytarılmalı olan kreditlərin məbləği:

Təchizatçılara olan borcun məbləği:

Sair:
20. Hansı banklara kredit borcunuz var
Avtomatik forma doldurma müdafiə *
Rəmzləri yazın
image yuxarıda göstərilən

Bank təqdim olunan məlumatın məxfiliyinə zəmanət verir.