Maliyyə göstəriciləri və hesabatlar

Bankın maliyyə göstəriciləri - 31.12.2019

Məlumatın yerləşdirilməsi tarixi: 31.01.2020

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Mənfəət və zərər haqqında hesabat 

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Kredit riski 

Likvidlik riski

Valyuta riski

Açıq Valyuta Mövqeyi

Faiz riski

Kapital dəyişmələri

Digər hesabatlar

Digər hesabatlar 


Korporativ idarəetmə standartları əsasında hesabatlıq


Bankın maliyyə göstəriciləri - 30.09.2019

Məlumatın yerləşdirilməsi tarixi: 31.10.2019

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat xlsx xml
Məfəət və zərər haqqında hesabat xlsx xml
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat xlsx xml
Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat xlsx xml
Kredit riski-Kredit portfelinin keyfiyyəti xlsx xml
Kredit riski-Kreditlərin təminat üzrə bölgüsü xlsx xml
Likvidlik riski xlsx xml
Valyuta riski xlsx xml
Faiz riski xlsx xml
Digər hesabatlar xlsx xml
Digər hesabatlar xlsx xml

Bankın maliyyə göstəriciləri - 30.06.2019

Məlumatın yerləşdirilməsi tarixi: 19.07.2019

Bankın maliyyə göstəriciləri - 31.03.2019

Məlumatın yerləşdirilməsi tarixi: 30.04.2019


Bankın maliyyə göstəriciləri - 31.12.2018

Məlumatın yerləşdirilməsi tarixi: 31.01.2019

Bankın maliyyə göstəriciləri 30.09.2018

Məlumatın yerləşdirilməsi tarixi:  26.10.2018

Bankın maliyyə göstəriciləri - 30.06.2018

Məlumatın yerləşdirilməsi tarixi: 27.07.2018

Bankın maliyyə göstəriciləri - 31.03.2018

Məlumatın yerləşdirilməsi tarixi: 27.04.2018


Bankın maliyyə göstəriciləri - 31.12.2017

Məlumatın yerləşdirilməsi tarixi: 31.01.2018

Bankın maliyyə göstəriciləri - 30.09.2017

Məlumatın yerləşdirilməsi tarixi: 23.10.2017


Bankın maliyyə göstəriciləri - 30.06.2017

Məlumatın yerləşdirilməsi tarixi: 02.08.2017


Bankın maliyyə göstəriciləri - 31.03.2017

Məlumatın yerləşdirilməsi tarixi: 26.04.2017


    Bankın maliyyə göstəriciləri - 30.12.2016

    Məlumatın yerləşdirilməsi tarixi: 27.01.2017

    Bankın maliyyə göstəriciləri - 01.10.2016

    Məlumatın yerləşdirilməsi tarixi: 28.10.2016
    Maliyyə göstəriciləri (2010 - 2015):

Beynəlxalq audit hesabatları:

2009-cu il üzrə illik hesabat

2010-cu il üzrə illik hesabat

2011ci il üzrə illik hesabat   

2012ci il üzrə illik hesabat

2013ci il üzrə illik hesabat

2014ci il üzrə illik hesabat

2015ci il üzrə illik hesabat

2016ci il üzrə illik hesabat

2017-cu il üzrə illik hesabat

2018-ci il  üzrə illik hesabat
(31.05.2019)


Digər: