Kreditləşdirmə

DÖVRİYYƏ KREDİTİ

 • Kreditin məbləği 100 000 – 20 000 000 RUB
  (və ya AZN ekvivalenti)
 • Kreditin valyutası AZN, RUB
 • Faiz dərəcəsi 14,5%-dən başlayaraq
 • 36 ayadəkSƏRMAYE KREDİTİ

 • Kreditin məbləği 100 000 – 20 000 000 RUB
  (və ya AZN ekvivalentində)
 • Kreditin valyutası AZN, RUB
 • Faiz dərəcəsi 14%-dən başlayaraq
 • Kreditin müddəti 48 ayadək