Sərbəst Əmanət


Sərbəst Əmanət sizə tam sərbəst hərəkət etmək imkanı verir. Əmanətə əlavə vəsait yatırmaq imkanı pullarınızı toplamaq üçün ən yaxşı üsuldur.  

Sərbəst Əmanətin şərtləri Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun şərtlərinə uyğundur və Fond tərəfindən sığortalanır. 


Sərbəst Əmanət üzrə şərtlər:


Sərbəst Əmanət

Əmanətin valyutası

AZN/USD

Əmanətin minimal məbləği

50 AZN/USD

Əmanətin müddəti

12 ay 

Faiz dərəcəsi

AZN - 3%, USD - 0,5%

Faizlərin hesablanması və ödənməsi

Faizlər gündəlik hesablanır, 360/30 üsulu ilə. Faizlər müddətin sonunda ödənilir

Əmanətə vəsaitin əlavə edilməsi

Mümkündür, minimal məbləğ 50 AZN/USD 

Müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verilməsi və əmanət hesabının bağlanması 

Mümkündür (hesabdakı minimal qalıq məbləğədək)

Əmanət məbləğinin vaxtından tez qaytarılması zamanı faizlərin ödənməsi Dəyişilmir
  Avtomatik prolonqasiya Nəzərdə tutulmayıb