Fərdi bank seyfləri

Bank VTB (Azərbaycan) müştərilərə sənədlərin və qiymətli əşyaların saxlanmasının etibarlı yolunu – Bank VTB (Azərbaycan)-ın fərdi bank seyflərini təklif edir.

  • Bankın anbarları bank seyflərinin tam toxunulmazlığını təmin edir. Bank icarəyə verilmiş seyf qutularının saxlanmasına zəmanət verir və onların işlək vəziyyətdə olmasına cavabdehlik daşıyır.

  • Seyf qutusuna yalnız icarəçi və onun etibar etdiyi şəxsin daxil olma hüququ vardır. Seyf iki müxtəlif açarın köməyi ilə açılır. Açarlardan biri icarəçidə, digəri Bank VTB (Azərbaycan)-da saxlanılır.

  • “İki açar prinsipi” fərdi seyf qutusunun işinin maksimal təhlükəsizliyinə zəmanət verir: Sizdən və ya Sizin vəkil etdiyiniz şəxsdən başqa heç kim seyfin içində olanlara toxuna bilməz.

  • Siz saxlanılan əşyalarla bizim nəzarətimiz olmadan tam məxfi şəraitdə işləyə bilərsiniz.

  • Seyf qutularının icarə müddəti 1 aydan 12 aya qədərdir. Müştərinin arzusu ilə icarə müddəti uzadıla bilər.


"Qaygısız Tətil" AKSİYASI!

Bank 2 avqust 2017-cı il tarixindən 1 noyabr 2017-ci ilə qədər bank seyflərinin icarəsi üçün xüsusi şərtləri nəzərdə tutan  "Qayğısız tətil"adlı aksiyası keçirir. 

Aksiya çərçivəsində  fərdi bank seyflərini icarəyə götürən müştərilər əhəmiyyətli endirim qazanacaq. Bundan başqa, bank seyfini pulsuz icarəyə götürmək imkanı da mövcuddur. 5000 AZN-dən çox və 12 müddəyindən başlayaraq bankda depozit yerləşdirən müştəri bank seyfini 3 ay müddətinə qədər pulsuz icarəyə götürə bilər. Aksiya dövründə icarənin maksimal müddəti 12 aydır. Fərdi bank seyflərinin istifadəsi zamanı girovun olmaması aksiyanın daha bir üstünlüyüdür. 

"Qayğısız tətil" Aksiyası dövründə bank seyflərinin icarəsi üzrə qiymətlərin cədvəli: 

 
   Seyfin ölçüsü    
                   
                          7.2 sm      
                 
                        14.6 sm                                
                  
                            22 sm                                   

                   
    Müddət  
       
    1 ay      6 ay              12 ay.         1 ay       6 ay      12  ay       1 ay       6 ay.
          12 ay       
    Qiymət  

   5 AZN          24 AZN       48 AZN           8 AZN       48 AZN          96 AZN      12 AZN         59 AZN      
          96 AZN  Seyfin ölçüsü  
                   
                         29.4 sm     
  
                       44.2 sm                               
                  
                            51.6 sm                                   

                   
   Müddət  
       
    1 ay      6 ay              12 ay           1 ay       6 ay      12  ay       1 ay       6 ay
          12ay        
   Qiymət  

   16AZN          96 AZN       192 AZN           19 AZN       99 AZN          179 AZN      32 AZN             192 AZN   
         319 AZN
Bank seyflərinin icarəsi üzrə qiymətlərin Aksiyadan öncəcədvəli: 


 Ölçü                       516 mm х 260 mm х 390 mm                                        442 mm х 260 mm х 390  mm                                                294 mm х 260 mm х 390 mm                                  

Müddət   
       
    1;3 ay      6 ay                12 ay           1;3 ay       6 ay      12  ay  7 günədək     1;3 ay     6 ay    12 ay    
Qiymət  

    80 AZN          450 AZN        750 AZN        70 AZN       350 AZN   700 AZN     15 AZN    60 AZN    330 AZN    630 AZN


 Ölçü               220 mm х 260 mm х 390 mm                                                              146 mm х 260 mm х 390 mm                                                               

         72 mm х 260 mm х 390 mm                                                             
Müddət   

7 günədək      1;3 ay           6 ay 12 ay 7 günədək      1;3 ay  6 ay  12 ay 7
günədək   
 1;3 ay 6 ay 12 ay   
 Qiymət  

15 AZN 45 AZN   250 AZN       540 AZN    15 AZN 40 AZN    210 AZN     370 AZN    15 AZN 30 AZN    150 AZN    240 AZN