Fərdi bank seyfləri

Bank VTB (Azərbaycan) müştərilərə sənədlərin və qiymətli əşyaların saxlanmasının etibarlı yolunu – Bank VTB (Azərbaycan)-ın fərdi bank seyflərini təklif edir.

  • Bankın anbarları bank seyflərinin tam toxunulmazlığını təmin edir. Bank icarəyə verilmiş seyf qutularının saxlanmasına zəmanət verir və onların işlək vəziyyətdə olmasına cavabdehlik daşıyır.

  • Seyf qutusuna yalnız icarəçi və onun etibar etdiyi şəxsin daxil olma hüququ vardır. Seyf iki müxtəlif açarın köməyi ilə açılır. Açarlardan biri icarəçidə, digəri Bank VTB (Azərbaycan)-da saxlanılır.

  • “İki açar prinsipi” fərdi seyf qutusunun işinin maksimal təhlükəsizliyinə zəmanət verir: Sizdən və ya Sizin vəkil etdiyiniz şəxsdən başqa heç kim seyfin içində olanlara toxuna bilməz.

  • Siz saxlanılan əşyalarla bizim nəzarətimiz olmadan tam məxfi şəraitdə işləyə bilərsiniz.

  • Seyf qutularının icarə müddəti 1 aydan 12 aya qədərdir. Müştərinin arzusu ilə icarə müddəti uzadıla bilər.

Bank seyflərinin icarəsi üzrə qiymətlərin cədvəli: 

 Ölçü                       516 mm х 260 mm х 390 mm                                        442 mm х 260 mm х 390  mm                                                294 mm х 260 mm х 390 mm                                  

Müddət   
       
    1;3 ay      6 ay                12 ay           1;3 ay       6 ay      12  ay  7 günədək     1;3 ay     6 ay    12 ay    
Qiymət  

    80 AZN          450 AZN        750 AZN        70 AZN       350 AZN   700 AZN     15 AZN    60 AZN    330 AZN    630 AZN


 Ölçü               220 mm х 260 mm х 390 mm                                                              146 mm х 260 mm х 390 mm                                                               

         72 mm х 260 mm х 390 mm                                                             
Müddət   

7 günədək      1;3 ay           6 ay 12 ay 7 günədək      1;3 ay  6 ay  12 ay 7
günədək   
 1;3 ay 6 ay 12 ay   
 Qiymət  

15 AZN 45 AZN   250 AZN       540 AZN    15 AZN 40 AZN    210 AZN     370 AZN    15 AZN 30 AZN    150 AZN    240 AZN
 
1 dekabr 2016-cı il tarixindən 31 yanvar 2017-ci ilə qədər bankda "Yeni il hədiyyəsi"adlı aksiya keçirilir. Aksiya çərçivəsində  fərdi bank seyflərini icarəyə götürən müştərilər əhəmiyyətli endirim qazanacaq. Aksiya dövründə icarənin maksimal müddəti 12 aydır.

"Yeni il hədiyyəsi" aksiyası dövründə bank seyflərinin icarəsi üzrə qiymətlərin cədvəli: 

 Ölçü       516 mm х 260 mm х 390 mm       442 mm х 260 mm х 390 mm     294 mm х 260 mm х 390 mm
 220 mm х 260 mm х 390 mm 

 
 146 mm х 260 mm х 390 mm      72 mm х 260 mm х 390 mm     
Qiymət 
1 ay üçün
   35 AZN                 30 AZN                 25 AZN              20  AZN          15 AZN        10  AZN