Qalığa faiz

Cari hesaba orta aylıq qalıq

Bank VTB (Azərbaycan) korporativ müştərilərə hesabdakı orta aylıq qalığa faizlərin hesablanmasını nəzərdə tutan məhsul təklif edir. Beləliklə, sizin pullarınız hesabda qalmaqla yanaşı, sizə əlavə gəlir əldə etməyə də imkan verir.

·         Hesabın valyutası - AZN, RUB

·         Cari hesabdakı minimal məbləğ –min. 10 000 AZN (və ya RUB ekvivalentində) və daha yüksək

·         Faizlərin hesablanma dövrü – 1 ay (minimal qalığın saxlanılma müddəti)

·         Faizlərin hesablanması- Əlavə saziş* imzalandığı gündən etibarən hər ay, 360/30 üsulu ilə

·         Faizlərin ödənilməsi –hər ay cari hesaba, faizlərin hesablanması dövrü başa çatdıqdan sonrakı növbəti iş günü Avtomatik prolonqasiya – eyni şərtlərlə, o cümlədən eyni müddətə, amma Əlavə sazişin* uzadılması zamanı mövcud olan faizlərlə

·         Faiz dərəcəsi –Cədvələ əsasən

  * Əlavə saziş –cari hesabın Müqaviləsinə olunan və bu hesabdakı orta aylıq qalığa müvafiq valyutada faizlərin hesablanıb ödənilməsini nəzərdə tutan əlavə sazişdir 

 Fazilərin hesablaması cədvəli: 

 

 

Orta aylıq qalıq

 

    Ay ərzində əməliyyat gününün əvvəlinə olan gündəlik qalıq     

          

     Faiz dərəcəsi         

(illik %)

AZN

RUB

10 000-dən yuxarı 100 000-dək

10 000

2,5%

1,2%

100 000-dən yuxarı 250 000-dək

25 000

3%

1,3%

250 000-dən yuxarı 500 000-dək

50 000

3,3%

1,5%

  500 000 və yuxarı

100 000

3,4%

1,7%