Daxili komitələr

 Riskləri idarəetmə komitəsi 
 Riskləri idarəetmə komitəsinin sədri Vəliyev Bayram Yusupoviç
Riskləri idarəetmə komitəsinin sədr müavini Yakovlev Yuri Dmitriyeviç
Riskləri idarəetmə komitəsinin üzvləri    Rəsullu Rəşad Fərhad oğlu -
     Vəliyev Tural Eldəniz oğlu 
      Rəsulov Zaur Vaqif oğlu

Poladova Cəmilə Yulduz qızı

Novruzov İlqar Zülfüqar oğlu 

Xəlilova Rəna Ramiz qızı
     Mehtiyev Emil Yunis oğlu

Məmmədov Rüfət Aydın oğlu
      Talyantsev Sergey Vladimiroviç
Riskləri idarəetmə komitəsinin məsul katibi Sultanov Rüfət Rafiq oğlu
Kredit komitəsi
Kredit komitəsinin sədri                                                   
Yakovlev Yuri Dmitriyeviç 
Kredit komitəsinin sədr müavini                                       Novruzov İlqar Zülfüqar oğlu
Kredit komitəsinin üzvləri                                              
Rəsulov Zaur Vaqif oğlu

Abdullayev Samir Əbülfət oğlu

Vəliyev  Tural Eldəniz oğlu
      Səmədzadə Zahid Mehdi oğlu
      Xəlilova Rəna Ramiz qızı
Kredit komitəsinin  məsul katibi Sultanov Rüfət Rafiq oğlu
Aktiv və passivləri idarəetmə komitəsi 
Aktiv və passivləri idarəetmə komitəsinin sədri Novruzov İlqar Zülfüqar oğlu  
Aktiv və passivləri idarəetmə komitəsinin sədr müavini Yakovlev Yuri Dmitriyeviç
Aktiv və passivləri idarəetmə komitəsinin üzvləri Rəsulov Zaur Vaqif oğlu 
  Vəliyev  Tural Eldəniz oğlu

Rəfiyev Fuad Natiq oğlu    

Xəlilova Rəna Ramiz qızı
  Məmmədov Elmar Əzizağa oğlu
Aktiv və passivləri idarəetmə komitəsinin məsul katibi Sultanov Rüfət Rafiq oğlu
İnformasiya texnologiyaları komitəsi 
İnformasiya texnologiyaları komitəsinin sədri Novruzov İlqar Zülfüqar
İnformasiya texnologiyaları komitəsinin sədr müavini Yakovlev Yuri Dmitriyeviç
İnformasiya texnologiyaları komitəsinin üzvləri Vəliyev  Tural Eldəniz oğlu

Poladova Cəmilə Yulduz qızı  
     Xəlilova Rəna Ramiz qızı
         Mehtiyev Emil Yunis oğlu   

Novruzov Fuad Adil oğlu
İnformasiya texnologiyaları komitəsinin məsul katibi   Kərimova Aygün Aydın qızı
Tender komitəsi
Tender komitəsinin sədri Yakovlev Yuri Dmitriyeviç
Tender komitəsinin sədr müavini  Əliyev Rəşad Əliqardaş oğlu
Tender komitəsinin üzvləri    Novruzov İlqar Zülfüqar oğlu
              Poladova Cəmilə Yulduz qızı - 
           Səmədzadə Zahid Mehdi oğlu
           Abdullayev Samir Əbülfət oğlu
  Əliyev Toğrul Musa oğlu

Mehtiyev Emil Yunis oğlu 
 Tender komitəsinin məsul katibi  Sultanov Rüfət Rafiq oğlu
 Strategiya komitəsi   
Strategiya komitəsinin sədri  Əliyev Rəşad Əliqardaş oğlu 
Strategiya komitəsinin sədrinin müavini  Karaçev Andrey Petroviç 
Strategiya komitəsinin üzvləri
Muxina Tatyana Anatolyevna
        Skrınçenko Anna Aleksandrovna 
        Yakovlev Yuri Dmitriyeviç
Strategiya komitəsinin məsul katibi   Məmmədova Səbinə Rauf qızı
Mükafatlandırma komitəsi
Mükafatlandırma komitəsi sədri Tsarev Sergey Vladimiroviç
Mükafatlandırma komitəsinin sədr müavini Rəsullu Rəşad Fərhad oğlu
Mükafatlandırma komitəsi üzvləri  Yakovlev Yuri Dmitriyeviç
  Əliyev Müseyib Fəyaz oğlu
  Skrınçenko Anna Aleksandrovna 
Mükafatlandırma komitəsinin məsul katibi Məmmədova Səbinə Rauf qızı
 Audit komitəsi  
 Audit komitəsinin sədri  Talyantsev Sergey Vladimiroviç
 Audit komitəsinin sədr müavini  Furzikova Mariya Viktorovna
 Audit komitəsinin üzvü  Smirnov Dmitriy Oleqoviç