Daxili komitələr

 Riskləri idarəetmə komitəsi 
 Riskləri idarəetmə komitəsinin sədri Rəsullu Rəşad Farhad oğlu
Riskləri idarəetmə komitəsinin sədr müavini Klimenko Vadim Aleksandroviç
Riskləri idarəetmə komitəsinin üzvləri    Kirin Yevgeniy Anatolyeviç
     Rudakov Roman Vladimiroviç    
      Mirzəzadə Vüqar Yaşar oğlu

Seyfullayeva Nərminə Kamal qızı

Firstov Aleksandr Viktoroviç 

Talyantsev Sergey Vladimiroviç
Riskləri idarəetmə komitəsinin məsul katibi Sultanov Rüfət Rafiq oğlu
Kredit komitəsi
Kredit komitəsinin sədri                                                   
Kirin Yevgeniy Aleksandroviç 
Kredit komitəsinin sədr müavini                                       Klimenko Vadim Aleksandroviç
Kredit komitəsinin üzvləri                                              
Rudakov Roman Vladimiroviç 

Qalaşev Dmitriy Aleksandroviç 

Babayev Samir Qabil oğlu 
      Səmədzadə Zahid Mehdi oğlu
      Musayev Samir  İlqar oğlu 
Kredit komitəsinin  məsul katibi Sultanov Rüfət Rafiq oğlu
Aktiv və passivləri idarəetmə komitəsi 
Aktiv və passivləri idarəetmə komitəsinin sədri Kirin Yevgeniy Anatolyeviç 
Aktiv və passivləri idarəetmə komitəsinin sədr müavini Rudakov Roman Vladimiroviç
Aktiv və passivləri idarəetmə komitəsinin üzvləri Klimenko Vadim Aleksandroviç 
  İbrahimov Fuad Mehman oğlu 

Mirzəzadə Vüqar Yaşar oğlu    
Aktiv və passivləri idarəetmə komitəsinin məsul katibi Sultanov Rüfət Rafiq oğlu
İnformasiya texnologiyaları komitəsi 
İnformasiya texnologiyaları komitəsinin sədri Kirin Yevgeniy Anatolyeviç
İnformasiya texnologiyaları komitəsinin sədr müavini Firstov Aleksandr Viktoroviç
İnformasiya texnologiyaları komitəsinin üzvləri Rudakov Roman Vladimiroviç

Klimenko Vadim Aleksandroviç  
     Seyfullayeva Nərminə Kamal qızı
         İbrahimov Fuad Mehman oğlu   

Novruzov Fuad Adil oğlu
İnformasiya texnologiyaları komitəsinin məsul katibi   Əhmədova Aygün Aydın qızı 
Tender komitəsi
Tender komitəsinin sədri Kirin Yevgeniy Anatolyeviç
Tender komitəsinin sədr müavini  Ağayev Qorxmaz Siracəddin oğlu 
Tender komitəsinin üzvləri    Rudakov Roman Vladimiroviç
              Klimenko Vadim Aleksandroviç  
           Seyfullayeva Nərminə Kamal qızı
           Səmədzadə Zahid Mehdi oğlu
  Firstov Aleksandr Viktoroviç
 Tender komitəsinin məsul katibi Sultanov Rüfət Rafiq oğlu 
Bankın Müşahidə şurasının Strategiya komitəsi   
Strategiya komitəsinin sədri  Rəsullu Rəşad Fərhad oğlu  
Strategiya komitəsinin sədrinin müavini  Tsaryov Sergey Vladimiroviç
Strategiya komitəsinin üzvləri
Popov Dmitriy Sergeyeviç
        Kirin Yevgeniy Aleksandroviç
Strategiya komitəsinin məsul katibi  Məmmədova Səbinə Rauf qızı
Bankın Müşahidə şurasının Mükafatlandırma komitəsi
Mükafatlandırma komitəsi sədri Tsaryov Sergey Vladimiroviç
Mükafatlandırma komitəsinin sədr müavini Rəsullu Rəşad Fərhad oğlu
Mükafatlandırma komitəsi üzvləri  Popov Dmitriy Sergeyeviç 
  Kirin Yevgeniy Aleksandroviç
  Klimenko Vadim Aleksandroviç
Mükafatlandırma komitəsinin məsul katibi Məmmədova Səbinə Rauf qızı
 Audit komitəsi  
 Audit komitəsinin sədri  Talyantsev Sergey Vladimiroviç
 Audit komitəsinin sədr müavini  Furzikova Mariya Viktorovna
 Audit komitəsinin üzvü  Smirnov Dmitriy Oleqoviç