Daxili komitələr

 Riskləri idarəetmə komitəsi 
 Riskləri idarəetmə komitəsinin sədri Rəsullu Rəşad Farhad oğlu
Riskləri idarəetmə komitəsinin sədr müavini Klimenko Vadim Aleksandroviç
Riskləri idarəetmə komitəsinin üzvləri    Yakovlev Yuri Dmitriyeviç 
     Okayev İqor Anatolyeviç    
      Seyfullayeva Nərminə Kamal qızı

Mehtiyev Emil Yunis oğlu

MirzəzadəVüqar Yaşar oğlu 

Talyantsev Sergey Vladimiroviç
    
Riskləri idarəetmə komitəsinin məsul katibi Sultanov Rüfət Rafiq oğlu
Kredit komitəsi
Kredit komitəsinin sədri                                                   
Yakovlev Yuri Dmitriyeviç 
Kredit komitəsinin sədr müavini                                       Klimenko Vadim Aleksandroviç
Kredit komitəsinin üzvləri                                              
Okayev İqor Anatolyeviç

Babayev Samir Habil oğlu

Hüseynov Tural Cəmaləddin oğlu
      Səmədzadə Zahid Mehdi oğlu
      Mirzəzadə Vüqar Yaşar oğlu
Kredit komitəsinin  məsul katibi Sultanov Rüfət Rafiq oğlu
Aktiv və passivləri idarəetmə komitəsi 
Aktiv və passivləri idarəetmə komitəsinin sədri Yakovlev Yuri Dmitriyeviç
Aktiv və passivləri idarəetmə komitəsinin sədr müavini Okayev İqor Anatolyeviç
Aktiv və passivləri idarəetmə komitəsinin üzvləri Klimenko Vadim Aleksandroviç 
  Məmmədov Əsəd İsmayıl oğlu

Mirzəzadə Vüqar Yaşar oğlu    


Aktiv və passivləri idarəetmə komitəsinin məsul katibi Sultanov Rüfət Rafiq oğlu
İnformasiya texnologiyaları komitəsi 
İnformasiya texnologiyaları komitəsinin sədri Yakovlev Yuri Dmitriyeviç
İnformasiya texnologiyaları komitəsinin sədr müavini Mehtiyev Emil Yunis oğlu
İnformasiya texnologiyaları komitəsinin üzvləri Okayev İqor Anatolyeviç

Klimenko Vadim Aleksandroviç  
     Seyfullayeva Nərminə Kamal qızı
         Mirzəzadə Vüqar Yaşar oğlu    

Novruzov Fuad Adil oğlu
İnformasiya texnologiyaları komitəsinin məsul katibi   Kərimova Aygün Aydın qızı
Tender komitəsi
Tender komitəsinin sədri Yakovlev Yuri Dmitriyeviç
Tender komitəsinin sədr müavini  Əliyev Rəşad Əliqardaş oğlu
Tender komitəsinin üzvləri    Okayev İqor Anatolyeviç
              Klimenko Vadim Aleksandroviç  
           Seyfullayeva Nərminə Kamal qızı
           Səmədzadə Zahid Mehdi oğlu
  Mehtiyev Emil Yunis oğlu 


 Tender komitəsinin məsul katibi  Sultanov Rüfət Rafiq oğlu
 Strategiya komitəsi   
Strategiya komitəsinin sədri  Əliyev Rəşad Əliqardaş oğlu 
Strategiya komitəsinin sədrinin müavini  Şumeyko Anna Viktorovna
Strategiya komitəsinin üzvləri
Tsarev Sergey Vladimiroviç
        Popov Dmitriy Sergeyeviç
        Yakovlev Yuri Dmitriyeviç
   
Strategiya komitəsinin məsul katibi  Məmmədova Səbinə Rauf qızı
Mükafatlandırma komitəsi
Mükafatlandırma komitəsi sədri Şumeyko Anna Viktorovna
Mükafatlandırma komitəsinin sədr müavini Rəsullu Rəşad Fərhad oğlu
Mükafatlandırma komitəsi üzvləri  Tsarev Sergey Vladimiroviç
  Popov Dmitriy Sergeyeviç
  Əliyev Müseyib Fəyaz oğlu   
  Yakovlev Yuri Dmitriyeviç
  Klimenko Vadim Aleksandroviç
Mükafatlandırma komitəsinin məsul katibi Məmmədova Səbinə Rauf qızı
 Audit komitəsi  
 Audit komitəsinin sədri  Talyantsev Sergey Vladimiroviç
 Audit komitəsinin sədr müavini  Furzikova Mariya Viktorovna
 Audit komitəsinin üzvü  Smirnov Dmitriy Oleqoviç