Səhmlər haqqında məlumat

      Bank VTB (Azərbaycan) ASC-nin səhmlərin payı aşağıdakı kımidir: 

      •   Bank VTB (PSC) – 99,9999 %

      •   Fiziki şəxs – 0,0001%.