Valyuta risklərinin idarəetmə metodları

Valyuta riskinin idarə edilməsi açıq valyuta mövqeləri (AVM) üzrə limitlərin təyin olunmasından, təyin olunmuş AVM üzrə limitlərə riayət etməsindən və AVM-lərin təyin olunmuş limitlər çərçivəsində tənzimlənməsindən ibarətdir. Valyuta riskinin idarə edilməsi məqsədilə aşağıdakı AVM üzrə limitlər Bank VTB (Azərbaycan) üçün təyin olunmuşdular:

  • Ayrı-ayrı valyutada AVM üzrə limit – məcmu kapitalın 10 %;
  • Məcmu AVM üzrə limit – məcmu kapitalın 20 %.

AVM üzrə limitlərə riayət olunmasına nəzarət və məsuliyyət Bank VTB (Azərbaycan) ASC-nin Xəzinədarlığın rəisinə həvalə olunur.