Maliyyə göstəriciləri və hesabatlar

Bankın maliyyə göstəriciləri - 31.12.2018

Bankın maliyyə göstəriciləri - 30.09.2018

Bankın maliyyə göstəriciləri - 30.06.2018

Bankın maliyyə göstəriciləri - 31.03.2018


Bankın maliyyə göstəriciləri - 31.12.2017

Bankın maliyyə göstəriciləri - 30.09.2017


Bankın maliyyə göstəriciləri - 30.06.2017


Bankın maliyyə göstəriciləri - 31.03.2017


    Bankın maliyyə göstəriciləri - 30.12.2016

    Bankın maliyyə göstəriciləri - 01.10.2016
    Maliyyə göstəriciləri (2010 - 2015):

Beynəlxalq audit hesabatları:

2009-cu il üzrə illik hesabat

2010-cu il üzrə illik hesabat

2011ci il üzrə illik hesabat   

2012ci il üzrə illik hesabat

2013ci il üzrə illik hesabat

2014ci il üzrə illik hesabat

2015ci il üzrə illik hesabat

2016ci il üzrə illik hesabat

2017-cu il üzrə illik hesabat


Digər: