Maliyyə göstəriciləri və hesabatlar

Bankın maliyyə göstəriciləri - 31.03.2017

    Bankın maliyyə göstəriciləri - 30.12.2016

    Bankın maliyyə göstəriciləri - 01.10.2016
    Maliyyə göstəriciləri (2010 - 2015):

Beynəlxalq audit hesabatları:

2009-cu il üzrə illik hesabat

2010-cu il üzrə illik hesabat

2011ci il üzrə illik hesabat   

2012ci il üzrə illik hesabat

2013ci il üzrə illik hesabat

2014ci il üzrə illik hesabat

2015ci il üzrə illik hesabat


Digər: